//
Estàs llegint...

Esdeveniments

Transmet! 2016: Viure la misericòrdia i la justícia per la Nova Evangelització

Arribem a la cinquena edició de les Jornades Transmet. Pas a pas i amb l’ajut de persones, delegacions i institucions, la diòcesi de Terrassa va consolidant aquesta trobada de formació i comunicació d’experiències per tal d’aprofundir en les implicacions que la Nova Evangelització té en els diferents àmbits de la pastoral.

En aquesta edició he cregut oportú dedicar la reflexió a la dimensió social de la Nova Evangelització, tenint ben presents les indicacions del papa Francesc en la Butlla de l’Any de la Misericòrdia, quan ens recorda: No serà inútil en aquest context recordar la relació existent entre justícia i misericòrdia. No es tracta pas de dos aspectes contradictoris, sinó d’una única realitat que es desenvolupa progressivament fins aconseguir el seu àpex en la plenitud de l’amor (Misericordiae vultus, num. 20). En aquesta línia, el Pla Pastoral Diocesà contempla en una de les seves accions: Potenciar la formació en la doctrina social de l’Església tant en la vida de cada cristià com en els diversos àmbits de la pastoral i en tota la vida diocesana.

Des d’aquesta perspectiva s’han preparat les jornades d’enguany. Els cristians som convidats a experimentar i practicar la misericòrdia i la justícia que ve de Déu. El papa Francesc proposa com un dels fruits del Jubileu la pràctica de les obres de misericòrdia, tant les corporals com les espirituals. Dono gràcies a Déu per les nombroses iniciatives que es duen a terme a casa nostra a favor dels pobres, necessitats i marginats d’avui. Puc constatar-ho en els meus encontres amb els responsables de Caritas, tant la Diocesana com les de les diverses parròquies. Puc observar-ho en les meves visites a les parròquies, especialment amb ocasió de la Visita Pastoral.

Us convido doncs aquests dos dies a reflexionar-hi a fons per formar-nos i per continuar fent present una Església samaritana en els nostres temps de crisi.

+ Josep Angel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

Més informació (tríptic)
Descarrega el cartell
Inscripció online