Jornada Apostolat Seglar de Catalunya

Dissabte, 14 de març de 2015, al Centre Borja, jesuïtes, de Sant Cugat del Vallès

Dades
Nom i Cognoms
Associació, moviment o realitat laïcal
En cas de ser un grup de laics no associat indiqueu de quin tipus (RdV, EdE, familiar...)
Diòcesi
Responsabilitat (equip general - indiqueu rol -, representant de grup, consiliari o animador de la fe
E-mail
Telèfon fixe
Telèfon mòbil
Es quedarà a dinar?
Observacions

* La inscripció (5€) i el dinar (12€) s'abonaran el dia de la jornada.

Les dades personals són informació de persones físiques identificades o identificables. (Art. 3 LO 15/1999). La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de la Delegació d'Apostolat Seglar del Bisbat de Terrassa. Així mateix, són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a la Delegació de Pastoral Seglar de Terrassa.